cz en
"Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu."
Diogenés ze Sinópé
starořecký filosof

obruvod

2 4 5 1

Anglický jazyk

Český jazyk

Matematika

Ostatní předměty

Zajistíme široké spektrum jazykových služeb od jazykového auditu, vysoké kvality výuky obecného i odborného zaměření, metodickou práci, učebních materiálů,  výstupu atd. Zajistíme kvalitní překlady včetně korektury a tlumočení na základě objednávky. Na jejím základě navrhneme cenu i datum realizace. Zajistíme široké spektrum odborných služeb od školení, kurzů a workshopů v oblasti profesního i osobnostního rozvoje. Zajistíme odborné školení celé řady dovedností dle Vašich požadavků.