cz en
"Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu."
Diogenés ze Sinópé
starořecký filosof

Ostatní předměty

Tvrdé dovednosti, (anglicky Hard skills) jsou odborné znalosti a dovednosti. Je to odbornost, odborná kvalifikace člověka. Tvrdé dovednosti lze osvojit a zlepšit vzdělávání, dají se poměrně snadno změřit. Patří mezi ně například dovednosti dělnických profesí, jazykové dovednosti, počítačové dovednosti, práce s technologiemi, účetnictví, právní znalosti, apod.