cz en
"Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu."
Diogenés ze Sinópé
starořecký filosof

např.:

AFEED CZ, a.s.

AK signál Brno a.s.

AMBERG Engineering Brno, a.s.

Arcadis a.s.

Attacktrade spol. s r.o.

Clarina s.r.o.

Česká geologická služba

IMP net s.r.o.

KVT-Fastening s.r.o.

ROCHE s.r.o.

Stavos a.s.

Telestica s.r.o.

Tykew design s.r.o.

a další …