cz en
"Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu."
Diogenés ze Sinópé
starořecký filosof

Na začátku roku proběhly ve školící místnosti naší agentury školení lektorů na téma “Polygloti se nebiflují”, zaměřené na nové výukové metody, motivaci studentů, efektivní využití času na studium, konec prokrastinace, myšlenkové mapy a další zajímavá témata. 

Na začátku roku proběhl v Brně tzv. “Cambridge day”, kterého se účastnila i celá řada našich lektorů. Přednášky byly zaměřeny především na techniky při Jazykových zkouškách a problémy při nácviku mluvené části Anglického jazyka.