cz en
"Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu."
Diogenés ze Sinópé
starořecký filosof

Překlady

Nabízíme kvalitní překlady z/do více než 10 jazyků. Při překládání používáme moderní elektronické, překladové či výkladové slovníky.

Naši překladatelé mají mnohaleté zkušenosti v oblasti aktivního i pasivního překladu.

Nabízíme různé druhy překladů:

– překlady textů jakéhokoliv rozsahu a tématu

– překlady z cizího jazyka do cizího jazyka

– korektury rodilým mluvčím

 

Tlumočení

Poskytujeme konsekutivní a simultánní. Při zajištění tlumočení se naše agentura zaměřuje na odbornost, profesionalitu, zkušenosti a důslednou přípravu. Naši tlumočníci pomáhají zákazníkovi překonat jak jazykovou, tak kulturní bariéru.

Poskytujeme:

–   konsekutivní tlumočení

–   simultánní tlumočení

–   telefonické tlumočení

–   tlumočení v řadě jazykových kombinací

–  expresní tlumočení

– přítomnost našeho tlumočníka na akcích mimo ČR

 

Objednávky: telefonicky, e-mailem, poštou